פרטי הקורס

מערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה

קורס דירקטורים
האוניברסיטה הפתוחה מכשירה בהצלחה מזה כעשור מאות מנהלים ומנהלות בכירים ובכירות לכהונה
כדירקטורים וכדירקטוריות בחברות פרטיות, ציבוריות, ממשלתיות ובתאגידים עירוניים.
הקורס נבנה מתוך מטרה להעניק למשתתפים הבנה פרקטית של התנהלות הדירקטורים והתמודדות עם
האתגרים העומדים בפניהם. הקורס מורכב משלושה תחומי ליבה: חלק משפטי, חלק פיננסי וחלק ניהולי.
בסיומו של הקורס מתקיים פאנל מסכם בהשתתפות דירקטורים ומנהלים שבו דנים בנושא אקטואלי.

 

קהל יעד
סטודנטים לניהול, מנכ”לים, דירקטורים מכהנים, נושאי משרה בכירים בחברות פרטיות וציבוריות, מנהלים
המעוניינים לכהן כדירקטורים בחברות, מזכירי חברות, יועצים משפטיים, רואי חשבון, מבקרים פנימיים,
מממוני אכיפה מנהלית, וכל גורם המעורב או עתיד להיות מעורב בעבודת הדירקטוריון וועדותיו.

 

מטרת הקורס
היכרות עם עבודת הדירקטוריון ועם עבודת ועדת הביקורת.
הקניית ידע משפטי, פיננסי וניהולי החיוני לתפקודו של כל דירקטור וכל נושא משרה בתאגיד.
התעדכנות ברגולציה ובכללי הממשל התאגידי.
סיוע בהבנת כללי המשחק הניהוליים והארגוניים.
ניתוח סוגיות רלבנטיות עדכניות.
תרגול מעשי של עבודת הדירקטור בישיבת דירקטוריון.

 

שיטת הלימוד
הקורס כולל לימוד חומר עיוני, האזנה להרצאות פרונטליות, תרגול מעשי ועריכת סימולציות,
וכן הרצאות של מרצים אורחים.

 

משך קורס
הקורס נלמד בהיקף של 60 שעות אקדמיות, 15 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות.

מבנה הקורס
דרישות הקורס: נוכחות ב- 80% מהמפגשים.

 

תעודה
עמידה בדרישות הקורס מזכים את המשתתפים בתעודה מטעם בית ספר תפנית – בית הספר למנהלים של
מערך לימודי החוץ האוניברסיטה הפתוחה.

 

15 מפגשים ימי חמישי, החל מ- 5.12.19 | בשעה 18:00-21:15

 

עלויות

  • מחיר הקורס בהרשמה מוקדמת עד 5.11.19 (חודש לפני תחילת הקורס) - 4500  ₪
  • מחיר מלא לקורס 4700 ₪
  • מתוך העלות – 100 ₪ הם דמי רישום שאינם מוחזרים גם אם הנרשם ביטל הרשמתו.

נהלים

  • לקוח המעוניין לבטל השתתפותו 14 ימי עסקים לפני תחילת הקורס, ישלם 10% מגובה שכר הלימוד + דמי הרישום.
  • לקוח המעוניין לבטל אחרי השיעור הראשון, ישלם 10% מגובה שכר הלימוד + העלות היחסית של השיעור הראשון + דמי הרישום.
  • לאחר המפגש השני, אין אפשרות לבטל את הקורס – לא יינתן החזר כספי או זיכוי כספי על ביטול הקורס.
מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים